';

Duurzaamheid als groene draad

Als voormalig wethouder Duurzaamheid voor de gemeente Beesel heeft Ton Verlijsdonk een grote passie voor het thema duurzaamheid en deze passie wordt gedeeld door Pieter en Jan-Willem. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat duurzaamheid als een ‘groene draad‘door de plannen voor De Gieterij loopt.

Asbestsanering en energietransitie

De bij de restauratie van ons pand noodzakelijke asbestsanering grijpen we aan als kans om een duurzame energietransitie voor De Gieterij te realiseren. We starten met het verwijderen van de asbest op de zadeldaken van het pand. Dit gebeurt middels een  innovatieve aanpak waarbij voor de verschillende delen van het pand, verschillende technieken worden toegepast. Vervolgens worden de nieuwe daken, nieuwe vloeren en nieuwe vensters en bestaande spouwmuren geïsoleerd. Op de nieuwe daken worden ca. 900 (!) zonnepanelen geplaatst omdat we in januari j.l. van RVO de Beschikking voor SDE-subsidie hebben ontvangen! De energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt wordt ondermeer ingezet voor LED-verlichting en verwarming- en koeling  van het gebouw door een lucht-warmte-pomp in combinatie met infraroodverwarming.

Verbinding met ons concept

Niet alleen binnen het restaureren van het voormalige fabriekspand speelt duurzaamheid een centrale rol, ook binnen het concept van De Gieterij is het een prominent thema. Bedrijven in de duurzaamheidssector en de duurzaamheidsstichting ‘De Groene Vogel’ krijgen een plekje binnen ons pand. Binnen De Gieterij vinden regelmatig evenementen op het gebied van duurzaamheid plaats. Daarnaast legt De Gieterij de link tussen duurzaamheid en onderwijs door lesmateriaal voor scholieren te ontwikkelen rondom energie en duurzaamheid.

Wil je meer weten over duurzaamheid binnen De Gieterij? Neem dan contact op met ons.

Meer weten?