';

Ons doel: verbinden

De Gieterij is de verbindende schakel tussen ondernemers, onderwijs, creatievelingen, kunstenaars en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel échte innovatie te bevorderen. Door bestaande patronen te doorbreken en elkaar te stimuleren, kunnen alle participanten elkaar versterken en groeien naar een succesvolle toekomst.

Ondernemen

De Gieterij schept voor ondernemers een stimulerende werkomgeving door co-creatie en kennisdeling met andere ondernemers, onderwijs, creatievelingen, kunstenaars en maatschappelijke organisaties. Ondernemers kunnen bij ons voor een scherpe prijs bedrijfsruimte huren, variërend van kantoor- en vergaderruimte tot productieruimte. Ook bieden wij werkplekken voor ZZP-ers.

spacer

De ondernemers binnen De Gieterij zijn complementair aan elkaar en versterken elkaar met hun vakmanschap en expertise. Daarnaast organiseert De Gieterij in samenwerking met haar partners regelmatig netwerkbijeenkomsten voor ondernemers om ideeën uit te wisselen en opdrachten binnen te halen. Door de intensieve onderwijstrajecten binnen De Gieterij kunnen ondernemers via stages of opdrachten ondersteuning krijgen van scholieren en studenten. Bovendien krijgen zij zo de kans om vroegtijdig jong talent te ontdekken. Creatievelingen en kunstenaars verbonden aan De Gieterij bieden ondernemers inspiratie en creatieve ideeën en dragen bij aan de uitstraling van de locatie.

Onderwijs

De Gieterij wil via haar lespakketten, opdrachten en stages een bijdrage leveren aan het voorbereiden van scholieren en studenten op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit doen wij in samenwerking met onze partners. In de nabije toekomst zullen hierdoor stageplekken en afstudeerprojecten vrijkomen. Het industriële karakter van ons pand wordt gebruikt om de verbinding te leggen tussen onderwijs en praktijk, waarbij vakmanschap centraal staat.

spacer

De Gieterij is momenteel druk bezig om deze visie uit te werken en te koppelen aan het onderwijs. Denk hierbij aan de vakken: economie, geschiedenis/aardrijkskunde, techniek en creatieve vakken, op verschillende niveaus (MBO, VO, HBO). Deze lespakketten zijn gericht op het versterken van de competenties en het verbreden ieders zicht binnen de praktijk en het onderwijs.

Kunst & Cultuur

De Gieterij biedt een platform en een netwerk voor creatievelingen op het gebied van muziek, theater, schilder- en beeldende kunst.

spacer

De Gieterij stelt hippe expositieruimtes beschikbaar voor kunstenaars (zowel fysiek als online). Verder zijn er binnen De Gieterij ruimtes waar creatievelingen en kunstenaars workshops, demonstraties of voorstellingen kunnen geven. Er is zelfs de mogelijkheid voor het huren van een atelierruimte. Daarnaast komen creatievelingen en kunstenaars die zich verbinden aan De Gieterij in aanraking met een netwerk van ondernemers en onderwijsinstellingen, waar opdrachten en ideeën uit voort kunnen vloeien. Bovendien kunnen creatievelingen en kunstenaars coaching krijgen van ondernemers, waardoor ook zij meer ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkelen.