';

Onze betrokkenheid

Het initiatief tot oprichting van De Gieterij en de wens tot herbestemming van het Metaco-pand zijn niet commercieel gedreven, maar komen voort uit een betrokkenheid van onze familie met de lokale gemeenschap en haar geschiedenis.

Het Metacopand is een van de laatste overgebleven panden van het groot aantal gieterijen dat zich na 1850 vestigde in de regio. De ‘oude’ fabriekshallen van de voormalige gieterij ademen nog de sfeer van het oeroude ambacht van vormen en gieten. Daarmee vormt het een unieke en blijvende herinnering aan de eens bloeiende Reuverse gieterijindustrie. Door herbestemming van het fabriekspand blijft dit industrieel erfgoed behouden en toegankelijk en biedt het bewoners en bezoekers een zichtbare en unieke verbinding met het verleden van de gemeente.

Met de oprichting van De Gieterij willen wij niet alleen kijken naar het verleden, maar ook een steentje bijdragen aan de toekomst van onze regio. Door ondernemers, onderwijs en kunstenaars met elkaar te verbinden en een broedplaats voor innovatie te creëren, kunnen we een bijdrage leveren aan een positieve dynamiek binnen de gemeente Beesel en aan het behoud van werkgelegenheid in Noord-Limburg.